Historia i ciekawostki

 

  Tradycja i doświadczenie od ponad pół wieku.


 

Zespół naszych tłumaczy, spotkanie u nas w biurze

Założycielem naszej firmy jest Jan Jutrzenka-Trzebiatowski (siedzący z różą w ręku), tłumacz przysięgły języka niemieckiego, Prezes Zespołu Tłumaczy w latach 1957-2009.
 

1955 r. – przesłanie projektu statutu Zespołu Tłumaczy Przysięgłych do Ministerstwa Sprawiedliwości.

1957 r. – konferencja Zespołów Tłumaczy w Ministerstwie Sprawiedliwości i akceptacja statutu przez Ministra Sprawiedliwości, rozpoczęcie działalności Zespołu Tłumaczy Przysięgłych i Technicznych Nr 1.

lata 60-te – walka o dalsze istnienie Zespołów Tłumaczy w kraju,  próby powołania niezależnej organizacji tłumaczy.

1976 r. – współpraca ze Związkiem Literatów Polskich w sprawie przynależności do Międzynarodowej Federacji Tłumaczy.

1981 r. – powstanie Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, Prezes naszej firmy wszedł w skład Zarządu Głównego STP.

1987 r. – powstanie Szczecińskiego Oddziału STP, siedziba do dnia dzisiejszego mieści się w naszym biurze.

2005 r. – zmiana nazwy handlowej naszej firmy na mTlumaczenia.pl. Dawna nazwa Zespół Tłumaczy Przysięgłych i Technicznych Nr 1 nie przystawała do nowych czasów. Zmiana siedziby firmy z ul. Jagiellońskiej 8/4 na al. Wojska Polskiego 56/4.

2006 r. – otwarcie filii we Wrocławiu, ul. Kościuszki 34, Pałacyk.

2008 r. – otwarcie filii w Poznaniu, ul. Półwiejska 17/41.

2012 r. – otwarcie filii w Warszawie, ul. Żurawia 43/215

 

Prezes naszej firmy otrzymał szereg odznaczeń, m.in. Złotą Odznakę Naczelnej Rady Zrzeszeń Prywatnego Handlu i Usług, Złoty Krzyż Zasługi, Odznaczenie Gryfa Pomorskiego, Zasłużony dla Kultury (odznaczenie nadane przez Ministra Kultury i Sztuki).

 
Ciekawostki historyczne:
 

- Zdarzało się, że nasi klienci przywozili materiały do tłumaczenia upakowane w kilku samochodach. Dotyczyło to dużych instrukcji obsługi i specyfikacji technicznych zawierających wiele rysunków i wykresów. Głównie były to instrukcje skomplikowanych maszyn i urządzeń kupowanych przez szczecińskie stocznie lub zakłady motoryzacyjne od firm zachodnich. Dziś zawartość kilkuset segregatorów możemy zmieścić na jednej płycie DVD lub pendrive, dawniej wszystkie dokumenty wymagały formy papierowej.

 

- Od powstania naszej firmy jedna strona rozliczeniowa, dawniej nazywana stroną maszynopisu, zawiera 1800 znaków. Dziś ich liczenie jest dużo prostsze, wystarczy sprawdzić statystykę wyrazów w swoim edytorze tekstu. Dawniej większość przekładów pisało się ręcznie a przepisywaniem 'na czysto' zajmowały się maszynistki. Wprawiona maszynistka bez potrzeby liczenia wybijanych na maszynie znaków wiedziała kiedy pisany przez nią wers zawiera już 60 znaków. Strona maszynopisu zawierała 30 wersów. Czyli 30 x 60 = 1800 znaków.

 

- Do lat 90-tych nie było na świecie Internetu. Z tego powodu wszystkie czynności biura musiały być wykonywane w inny sposób. Wszystkie przelewy trzeba było realizować w oddziale banku. Szczytem osiągnięć techniki była możliwość wysyłki tekstu do tłumaczenia faksem. Klienci musieli przynosić każdy dokument do tłumaczenia lub wyceny osobiście. Druga wizyta następowała przy odbiorze dokumentu. Akurat te częstsze kontakty osobiste były dla nas bardzo miłe :)   

 

- W latach 50. i 60. był duży deficyt mieszkań. Dotyczyło to również lokali do prowadzenia działalności gospodarczej. Pierwsze biuro naszego Zespołu mieściło się w mieszkaniu prywatnym na ul. 3-go Maja nad piekarnią. W dni robocze tam przyjmowano klientów. Gdy o godzinie 16.00 zamykano biuro wracali z pracy właściciele mieszkania i zaczynali normalne życie domowe.

 

- Pierwsze zespoły tłumaczy powstały w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Katowicach i Szczecinie. Kierownicy zespołów spotykali się raz w miesiącu. Podczas tych spotkań wspólnie rozwiązywali bieżące problemy i ustalali ceny. Cała Polska miała te same ceny tłumaczeń!

 

- Od lat 60-tych dzięki staraniom kilku wpływowych osób z Warszawy zespoły tłumaczy zadziwiająco przypominały dzisiejsze prywatne spółki. Członkowie naszego Zespołu, czyli sami tłumacze, zbierali się raz w roku na walnym zgromadzeniu członków, podczas którego wypracowane zyski były dzielone pomiędzy członków biura tłumaczeń.