Rodzaje tłumaczeń

  

  Pełna lista rodzajów tłumaczeń wraz z opisami.

 

Tłumaczenia specjalistyczne:

Wymagają specjalistycznej wiedzy tłumacza. Przykłady: opis techniczny, instrukcja obsługi specjalistycznego urządzenia, praca naukowa, umowa handlowa. Uwaga: cena tłumaczenia specjalistycznego w naszej firmie jest taka sama jak tłumaczenia zwykłego.
 

Tłumaczenia  przysięgłe:

Wszelkiego rodzaju dokumenty (umowy, dyplomy, pisma urzędowe, ekspertyzy, etc.) wymagane do przedstawienia organom lub osobom trzecim. 1 strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków przetłumaczonego dokumentu, wliczając pojedyncze spacje.* Każda strona jest uwierzytelniona pieczęciami tłumacza przysięgłego.

* wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15 z 2005, poz. 131) oraz na podstawie ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 29 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755 z dnia 22 grudnia 2004 r.)

 

Tłumaczenia zwykłe:

Wszelkie teksty lub dokumenty które mają być wykorzystane na użytek własny (np. w celu zrozumienia tekstu). 1 strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego to 1800 znaków, wliczając pojedyncze spacje.

Tłumaczenie zwykłe to np. list, notatka, e-mail, oferta handlowa, strona internetowa.

 

Tłumaczenia ustne konsekutywne:

Zawsze gdy jest wymagana obecność tłumacza. Tłumaczenia ustne to np. rozmowy biznesowe, czynności notarialne*, zawarcie związku małżeństwa*. Tłumacz najpierw wysłuchuje fragment tekstu mówcy, następnie następuje proces tłumaczenia.

* gdy jedną ze stron jest obcokrajowiec, wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego 

 

Tłumaczenia ustne symultaniczne:

(ang. simultaneous - równoczesny). Podczas tego typu tłumaczeń w jednym czasie mówią zarówno tłumacz jak i mówca.

Z tłumaczeniem symultanicznym mamy do czynienia podczas międzynarodowych spotkań, wykładów, konferencji itp. Odmiany to tłumaczenia kabinowe lub szeptane. Tłumaczenie kabinowe wymaga obecności minimum dwóch tłumaczy oraz użycia specjalistycznego sprzętu (dźwiękoszczelne kabiny dla tłumaczy, słuchawki i odbiorniki dla słuchaczy, itd.). Więcej...

 

Transkreacja: 

Jest to przekształcenie oryginalnego tekstu z uwzględnieniem specyfiki językowo-kulturowej języka docelowego. Oznacza to często napisanie tekstu od nowa, unikając dosłownego tłumaczenia, które w innej kulturze może być niezrozumiałe, obraźliwe lub zabawne. Transkreacji podlegają głównie teksty marketingowe i reklamowe, które często bazują na przekazie emocjonalnym lub nawiązują do lokalnych zwyczajów które mogą nie być zrozumiałe w innym środowisku. Sztuka ta jest etapem pośrednim między tłumaczeniem dosłownym a copywritingiem (tworzeniem tekstu od podstaw).

 

Tłumaczenia z użyciem CAT i budowa pamięci tłumaczeniowej (TM):

Dokonujemy tłumaczeń z użyciem najnowszych programów wspomagających tłumaczenie (CAT) takich jak Trados, Wordfast i innych. Pomaga to przyspieszyć proces przekładu oraz zachować jednolitą terminologię wszystkich tłumaczeń danego klienta. Osiągamy to dzięki budowie bazy pamięci tłumaczeniowej (Translation Memory) dla naszych stałych klientów.

 

Uwaga: jeśli nie są Państwo pewni czy dokonać tłumaczenia przysięgłego czy wystarczy zwykły przekład, najlepiej skontaktować się z nami – nasi pracownicy doradzą którą opcję wybrać.